“wilde planten”

“wilde planten”

september 19, 2019 0 Door Hans

Penwortel planten
Een penwortel is een sterke hoofdwortel die voorkomt bij een aantal planten. Hij groeit recht naar beneden. Deze helpt de grond te verbeteren doordat hij door de aangestampte leem laag kan dringen.
Voorbeelden die op het landje voorkomen:

    Gewone Smeerwortel

        Akkerdistel

(grote) Teunisbloem
De teunisbloem maakt een vrij lange penwortel met zijwortels, de penwortels kunnen wel 50 centimeter diep gaan. Het gewas had dan ook niet veel van de droogte te lijden.